เช่าอุปกรณ์จัดเลี้ยง

อุปกรณ์จัดเรียง
เกี่ยวกับเครื่องดื่ม
อุปกรณ์ใส่อาหาร
อุปกรณ์ตัก

*ราคาสินค้าไม่รวมค่าส่ง
ค่าส่งในกรุงเทพฯ เริ่มต้นที่ 1,000