รายการเช่าสินค้าทั้งหมด

โต๊ะ(เดี่ยว)
เก้าอี้(เดี่ยว)
โซฟา(เดี่ยว)
สตู(เดี่ยว)
อุปกรณ์จัดเรียงอาหาร
อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องดื่ม
อุปกรณ์ใส่อาหาร
อุปกรณ์ตักอาหาร

*ราคาสินค้าไม่รวมค่าส่ง
ค่าส่งในกรุงเทพฯ เริ่มต้นที่ 1,000