โต๊ะกลม + ผ้าคลุมสีขาว + Topสีทอง + Liningสีทอง/แดง