เก้าอี้นวม + ผ้าคลุม(มีสีให้เลือก) +โบว์(มีสีให้เลือก)