รายการเช่าโต๊ะ-เก้าอี้

โต๊ะเดี่ยว
เก้าอี้เดี่ยว

*ราคาสินค้าไม่รวมค่าส่ง
ค่าส่งในกรุงเทพฯ เริ่มต้นที่ 1,000